מפגש 236 – 16.9.2022

היו מהרן, מארק, רוני ושמוליק.

דיברו על עזה כמובן.

וזה כל מה שאני יודע…

כתב (בלי להיות) – נחשי.

כתיבת תגובה