אודות המגדלור

הפרדה, גדרות תיל וחומות בטון, יוצרים חיץ בין תושבי מרחב עזה. את קולות הלב והשיח האנושי החליפה שפת האלימות, האש והאימה.
אנחנו שחיים במרחב זה ובו אנו מגדלים את ילדינו, לא מוכנים להשלים עם מציאות זו כ"גזרת שמיים״. הגבהת החומות הפיזיות והנפשיות והעמקת הפירוד בין כל תושבי מרחב עזה משרתת אינטרסים זרים הנשענים על פחד ואובדן אמון באדם.
כמו כל שכנים המבקשים לחלוק מרחב משותף – חובתנו למצוא נתיבים משותפים לחיים של כבוד והדדיות, תוך ראיית האחר והכרה בזכותו לחירות.
זהו ביתנו. אנחנו אוהבים אותו, קשורים אליו ואל נופיו ורואים עצמנו חוליה ברצף התרבות העשירה של מרחב זה- מרחב עזה.

ה"מגדלור לתודעת עזה" במתכונתו הנוכחית נוסד על ידי רמי חרובי בתחילת שנת 2018 בהשראת המשפט "אל מקום בו דולק אור ניתן לנווט תקווה"